Vesti

Konkurs

Svetska banka je u toku izrade analize sudskog sistema u Srbiji koja će pomoći u procesu pregovora za priključenje Republike Srbije Evropskoj Uniji.
Svetska banka u saradnji sa Beogradskim centrom za ljudska prava i Ipsos Strategic Marketingom organizovala je konkurs kako bi čula i Vaše ideje i omogućila Vam da date svoj doprinos.

Konkurs je završen.
Zahvaljujemo se svim učesnicima.
Rezultati konkursa biće objavljeni početkom maja.

Nato Crna Gora

Ipsos Strategic Marketing je u periodu od 13. do 16. jula sproveo istraživanje o EU i NATO integracijama , na reprezentativnom uzorku punoljetnih građana Crne Gore, za potrebe televizije Vijesti.

Ovom prilikom objavljujemo segment koji se odnosi na stavove građani Crne Gore o NATO integracijama.

Skinite sa našeg sajta prezentaciju ili je pogledajte na Slideshare-u.

Aktuelno

Redovno mesečno istraživanje Jul 2013

Ipsos vam donosi ocenu političkih stavova javnog mnenja Srbije za jul mesec. Važno je da naglasimo da su merenja vršena PRE rekonstrukcije Vlade Srbije i svih (važnih) događaja koji su tu rekonstrukciju pratili.

Opipajte sa nama puls javnog mnenja!

Skinite sa našeg sajta prezentaciju ili je pogledajte na Slideshare-u.

Redovno mesečno istraživanje Jun 2013

Proverite šta se desilo u proteklih mesec dana kada se radi o političkim stavovima građana Srbije! Kome je skočio rejting, a kome pao? Koliko građana bi u ovom trenutku izašlo na izbore, a koliko njih zna za koga bi glasalo? Opipajte sa nama puls javnog mnenja! Redovno mesečno istraživanje za jun je pred vama!

Skinite sa našeg sajta prezentaciju ili je pogledajte na Slideshare-u.

Redovno mesečno istraživanje Maj 2013

Pred vama je majsko istraživanje političkih stavova i preferencija građana Srbije! Opipajte sa nama puls javnog mnenja!


Skinite sa našeg sajta prezentaciju ili je pogledajte na Slideshare-u.